Sąlygos ir nuostatos

„Chipsmall“ valdo internetinę svetainę www.chipsmall.lt, kad suteiktų prieigą prie informacijos apie produktus, kuriuos galima įsigyti „Chipsmall“ („produktas“), ir palengvintų produktų įsigijimą („paslauga“). Šios naudojimo sąlygos kartu su Užsakymo sąlygomis vadinamos šia „sutartimi“. Naudodamiesi „Chipsmall“ sutinkate su bet kuria iš toliau pateiktų sąlygų („Naudojimo sąlygos“). Užsakydami Produktus, sutinkate su toliau nurodytomis naudojimo sąlygomis ir užsakymo sąlygomis. „Chipsmall“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šią sutartį be išankstinio įspėjimo. Jūsų naudojimasis svetaine po bet kokių tokių pakeitimų reiškia jūsų sutikimą laikytis pakeistos sutarties ir būti saistomam. Paskutinė šios Sutarties peržiūros data nurodyta žemiau.

1. Intelektinė nuosavybė.
Paslauga, svetainė ir visa informacija ir (arba) turinys, kurį matote, girdite ar kitaip patiriate svetainėje („turinys“), yra saugomi Kinijos ir tarptautinių autorių teisių, prekių ženklų ir kitų įstatymų ir priklauso „Chipsmall“ arba jos tėvams. , partneriai, filialai, bendradarbiai ar trečiosios šalys. „Chipsmall“ suteikia jums asmeninę, neperleidžiamą, neišimtinę licenciją naudoti svetainę, paslaugą ir turinį jūsų pasirinkto turinio dalims spausdinti, atsisiųsti ir laikyti, jei: (1) naudojate tik šias Turinį savo vidaus verslo tikslais arba asmeniniam, nekomerciniam naudojimui; (2) nekopijuokite ir neskelbkite Turinio jokiame tinklo kompiuteryje, neperduokite, neplatinkite ir netransliuokite Turinio jokioje laikmenoje; (3) jokiu būdu nekeiskite ar nekeiskite Turinio, neištrinkite ar nepakeiskite jokio autorių teisių ar prekės ženklo pranešimo. Dėl šios licencijos jums neperduodamos jokios atsisiųsto turinio ar medžiagos teisės, nuosavybės teisės ar interesai. „Chipsmall“ pasilieka visas nuosavybės teises ir visas intelektinės nuosavybės teises į bet kokį turinį, kurį atsisiunčiate iš Svetainės, laikydamasi šios ribotos licencijos, kad galėtumėte asmeniškai naudoti Turinį, kaip nurodyta čia. Negalite naudoti jokių ženklų ar logotipų, rodomų visoje svetainėje, negavę raštiško prekės ženklo savininko sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai leidžia galiojantys įstatymai. Negalite veidrodžiauti, nurašyti ar įrėminti pagrindinio puslapio ar kitų šios svetainės puslapių jokioje kitoje svetainėje ar tinklalapyje. Jūs negalite prijungti „giliųjų nuorodų“ prie svetainės, ty kurti nuorodas į šią svetainę, apeinančias pagrindinį puslapį ar kitas svetainės dalis, be rašytinio sutikimo.

2. Garantijų atsisakymas.
„Chipsmall“ neduoda jokių aiškių, numanomų garantijų ar pareiškimų dėl bet kokio produkto, dėl svetainės, paslaugos ar turinio. „Chipsmall“ aiškiai atsisako bet kokių, bet kokių, tiesioginių, numanomų, įstatyminių ar kitokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, pavadinimo ir jokių pažeidimų, susijusių su produktais, svetaine, paslauga. ir turinį. „Chipsmall“ negarantuoja, kad svetainės ar tarnybos atliekamos funkcijos bus nenutrūkstamos, savalaikės, saugios ar be klaidų, ar kad bus pašalinti svetainės ar paslaugos trūkumai. „Chipsmall“ negarantuoja turinio tikslumo ar išsamumo ar kad turinio klaidos bus ištaisytos. Svetainė, paslauga ir turinys pateikiami „kokie yra“ ir „kaip yra“. „Chipsmall“ lankytojų IP adresai yra periodiškai peržiūrimi ir analizuojami, siekiant stebėti ir efektyviai tobulinti tik mūsų svetainę. Jie nebus dalijamasi už „Chipsmall“ ribų. Apsilankę svetainėje galime paprašyti jūsų kontaktinės informacijos (el. pašto adreso, telefono numerio, fakso numerio ir adresų siuntimui / atsiskaitymui). Ši informacija renkama savanoriškai ir tik gavus jūsų sutikimą.

3. Atsakomybės apribojimas.
Jokiu būdu „Chipsmall“ nėra atsakingas pirkėjui ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokią netiesioginę, atsitiktinę, specialią, pasekminę, baudžiamąją ar pavyzdinę žalą (įskaitant neapsiribojant prarastą pelną, prarastas santaupas ar verslo galimybių praradimą), atsirandančias dėl ar susijusios į: (I) bet kurį „Chipsmall“ teikiamą ar teikiamą produktą ar paslaugą, arba nesugebėjimą tuo naudotis; (II) svetainės, paslaugos ar turinio naudojimą ar negalėjimą naudoti; (III) Bet koks sandoris, atliekamas per svetainę arba ją palengvina; (IV) bet kokia pretenzija, susijusi su klaidomis, praleidimu ar kitais netikslumais svetainėje, paslaugoje ir (arba) turinyje; (V) neteisėta prieiga prie jūsų perdavimų ar duomenų arba jų nurodymas; (VI) trečiųjų šalių pareiškimai ar elgesys svetainėje ar paslaugoje; (VII) bet koks kitas su gaminiais, svetaine, paslauga ar turiniu susijęs klausimas, net jei „Chipsmall“ buvo pranešta apie tokios žalos galimybę.

Vienintelis „Chipsmall“ įsipareigojimas ir atsakomybė už gaminio trūkumus yra „Chipsmall“ pasirinkimu pakeisti tokį trūkumų turintį produktą arba grąžinti klientui sumą, kurią sumokėjo klientas, todėl jokiu būdu „Chipsmall“ atsakomybė neviršija pirkėjo pirkimo kainos. Pirmiau nurodyta priemonė turi būti pirkėjui pranešta raštu apie defektą ir grąžinti nekokybišką prekę per šešiasdešimt (30) dienų nuo pirkimo. Pirmiau nurodyta priemonė netaikoma produktams, kurie buvo netinkamai naudojami (įskaitant, be apribojimų, statinį išsiskyrimą), nepriežiūros, avarijos ar modifikavimo, arba produktams, kurie buvo sulituoti ar pakeisti surinkimo metu arba kurių kitaip nebuvo įmanoma išbandyti. Jei esate nepatenkintas svetaine, paslauga, turiniu ar naudojimo sąlygomis, jūsų vienintelė ir išskirtinė priemonė yra nutraukti naudojimąsi svetaine. Naudodamiesi svetaine jūs pripažįstate, kad naudodamiesi svetaine rizikuojate tik jūs.

Užsakymo sąlygos

Visiems tinklalapyje ar spausdintame kataloge pateikiamiems užsakymams taikomos šios Sutarties sąlygos, įskaitant šias užsakymo sąlygas. Jokie šios Sutarties pakeitimai, pakeitimai, ištrynimai ar pakeitimai yra draudžiami be raštiško „Chipsmall“ atstovo leidimo. Visi tariami pakeitimai, kuriuos pirkėjas pateikė bet kokiuose papildomuose dokumentuose, yra aiškiai atmetami. Užsakymai, pateikti dėl formų, nukrypstančių nuo šių sąlygų, gali būti priimami, tačiau tik remiantis tuo, kad šios Sutarties sąlygos bus viršesnės.

1. Užsakymo patvirtinimas ir priėmimas.
Kai pateikiate užsakymą, prieš apdorodami jūsų užsakymą galime patikrinti jūsų mokėjimo būdą, pristatymo adresą ir (arba) neapmokestinamą identifikavimo numerį, jei toks yra. Jūsų užsakymas svetainėje yra pasiūlymas įsigyti mūsų Produktus. „Chipsmall“ gali priimti jūsų užsakymą apdorodamas jūsų mokėjimą ir pristatydamas Produktą arba dėl bet kokios priežasties gali atsisakyti priimti jūsų užsakymą ar bet kurią jūsų užsakymo dalį. Kol gaminys neišsiųstas, „Chipsmall“ nelaiko jokio užsakymo priimtu. Jei atsisakysime priimti jūsų užsakymą, bandysime jums apie tai pranešti naudodami el. Pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją, kurią pateikėte užsakyme.

2. Elektroninis ryšys.
Kai pateikiate užsakymą svetainėje, turite pateikti galiojantį el. Pašto adresą, kurį galime naudoti norėdami su jumis susisiekti dėl jūsų užsakymo būsenos, patarti dėl užsakytų produktų siuntimo ir pateikti kitus pranešimus. , atskleidimas ar kita su jūsų užsakymu susijusi informacija.

3. Kainodara.
„Chipsmall“ interneto svetainių kainos ir susijusios paslaugos yra skaičiuojamos tik JAV doleriais ir atsiskaitymas už valiutą, jei JAV valiuta nepatenka į nacionalinių ar regioninių klientų taikymo sritį, prašome atitinkamos konvertavimo valiutos keitimo kursą pagal savo šalis arba regionuose. Visos kainos nurodytos JAV doleriais.

4. Informacija apie produktą.
„Chipsmall“ svetainės tipo produktas, produkto aprašymas ir parametrai, atitinkamos nuotraukos, vaizdo įrašai ir kita informacija pateikiama interneto ir atitinkamų tiekėjų, „Chipsmall“ svetainė neprisiima atsakomybės už informacijos tikslumą, vientisumą, teisėtumą ar autentiškumą. Be to, „Chipsmall“ svetainė ar bet koks informacijos teikimo įmonių naudojimas ir jų rizika šioje svetainėje neprisiima jokios atsakomybės.

5. Apmokėjimas.
„Chipsmall“ siūlo keletą patogių atsiskaitymo būdų JAV doleriais, įskaitant PAYPAL, kreditinę kortelę, „Master Card“, „VISA“, „American Express“, „Western Union“, pavedimą. Mokėti reikia ta valiuta, kuria buvo pateiktas užsakymas. Jei turite kitų mokėjimo sąlygų, susisiekite su „Chipsmall“ klientų aptarnavimo tarnyba adresu [email protected].

6. Siuntimo mokesčiai.
Siuntimo ar gabenimo mokesčius, draudimo ir paskirties muitus mokės klientai.

7. Banko mokestis.
Už pavedimą mes imame 35,00 USD banko mokestį, už PAYPAL ir kreditinę kortelę - 5% visos paslaugos mokestį, už Western Union banko mokestis netaikomas.

8. Tvarkymo mokestis.
Nėra minimalaus užsakymo ar tvarkymo mokesčio.

9. Krovinių sugadinimo ir grąžinimo politika.
Jei gaunate prekių, kurios buvo pažeistos gabenant, svarbu nepažeisti gabenimo dėžutės, pakavimo medžiagos ir dalių. Jei norite pateikti pretenziją, nedelsdami susisiekite su „Chipsmall“ klientų aptarnavimo skyriumi. Visi grąžinimai turėtų būti atlikti per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Kartu su sąskaitos numeriu, garantijos kortelės sertifikatu, dalies nuotrauka ir trumpu paaiškinimu arba grąžinimo priežasties bandymo ataskaita turi būti pateiktas sąskaitos faktūros originalas. Grąžinimas nebus priimtas po 30 dienų. Grąžinamos prekės turi būti originalios pakuotės ir perparduodamos. Dalys, grąžintos dėl kliento klaidos citatos ar pardavimo metu, nebus priimtos.

10. Muitinės problema.
„Chipsmall“ kainos yra FOB kaina, mes neatsakome už paskirties šalių muitinį įforminimą. Jei kliento dalis sulaikė ar areštavo kliento vietinė muitinė, „Chipsmall“ klientams gali pateikti kai kuriuos dokumentus, tačiau „Chipsmall“ neatsako už muitinės įforminimą, „Chipsmall“ nemoka muitinės mokestį, visa tai yra kliento pareiga išvalyti dalis iš kliento vietos muitinės. „Chipsmall“ daugiau neišsiųs, jei dalys buvo sulaikytos ar sulaikytos kliento vietos muitinėje, mokėjimas negrąžinamas.

11. Pareigos ir atsakomybė.
„Chipsmall“ yra profesionali B2B ir B2C prekybos platforma, ir mes galime patikrinti tik išorinę prekių būklę, bet ne vidinę funkciją. Grąžinimas per 30 dienų bus priimtas, tačiau klientai neturi teisės persekioti „Chipsmall“ už neveikiančias prekes, taip pat neturi teisės prašyti papildomos kompensacijos. „Chipsmall“ yra paslaugų platforma, mes nesame gamintojai, mes tiesiog teikiame paslaugą ir padedame klientui įsigyti jiems reikalingų produktų. „Chipsmall“ pasilieka galutinių paaiškinimų teises.
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus

Atsiliepimus

Mes vertiname jūsų įsitraukimą į "Chipsmall" produktus ir paslaugas. Jūsų nuomonė mums svarbi! Prašome šiek tiek laiko užpildyti žemiau esančią formą. Jūsų vertingi atsiliepimai užtikrina, kad mes nuosekliai teikiame išskirtines paslaugas, kurių nusipelnėte. Ačiū, kad esate mūsų kelionės tobulumo link dalis.